3K PLATFORMA

3K Platforma

= KOMUNIKACE, KOOPERACE, KOORDINACE

Destinace Sušicko, z. s. si jako vhodnou 3K platformu zvolilo Výbor Destinace Sušicko, z. s.

3K platforma vytváří prostor pro vzájemné pravidelné setkávání aktérů cestovního ruchu na Sušicku za účelem podpory rozvoje turismu a rozvoje regionu. V rámci platformy dochází k výměně informací, poznatků, podnětů a zkušeností. K pravidelným setkáním dochází minimálně čtyřikrát ročně.

Výbor destinace

Pavel Javorskýpředseda spolku Destinace Sušicko, zastupitel Plzeňského kraje, předseda výboru kraje pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing

František Švelch – majitel pivovaru, kempu a půjčovny lodí v Sušici, významný soukromý subjekt CR na Sušicku.

Lukáš Hamák – ředitel organizace Sportoviště města Sušice (bazén Sušice, koupaliště Sušice, sportovní hala, zimní stadion atd.)

Karel Sedlecký – ředitel organizace Sušické kulturní centrum - SIRKUS (kino, KD Sokolovna, galerie, knihovna)

Veronika Kočí – vedoucí IC a muzea Lamberská stezka v Žihobcích, členka výboru spolku Lamberská stezka

Další hosté jsou zváni dle tématu jednání a Výbor je otevřený všem zájemcům a subjektům cestovního ruchu, kteří na fungování destinace mají zájem. V případě zájmu o účast na setkání 3K platformy kontaktujte, prosím, předem manažerku destinace.

Také my se pravidelně účastníme setkávání různých platforem cestovního ruchu:

Setkání informačních center Plzeňského kraje

Setkání koordinátorů destinačních managementů Plzeňského kraje, České republiky

Setkávání a spolupráce s okolními destinacemi – TO Pošumaví, PRO Šumavsko, Otava.fun.

Výstupy z jednání:

Základními tématy je plánování činností, které podporují rozvoj cestovního ruchu v regionu a seznámení partnerů s aktuálními aktivitami destinaci. Dále jsou komunikovány podněty a nápady na další období.

Hlavní témata jednání

rok 2020

 • plán činnosti, rozpočet, dotační možnosti
 • stanovy a ustavení spolku

rok 2021

 • plán činnosti, rozpočet, dotační možnosti
 • etablování spolku v regionu
 • administrativní a technické zakotvení - účetní činnosti, živnostenská oprávnění, směrnice apod.
 • přijetí nového člena spolku Outline centrum Jiřičné
 • webové stránky - zadání realizace, zajištění domény
 • vytvoření loga destinace
 • první certifikace destinace
 • dotace: Nabíjecí stanice pro elektrokola (7x)
 • získávání prvních partnerů, členství v jiných spolcích (Otava.fun)
 • dotisk tiskových materiálů (cyklomapy)
 • strategie rozvoje destinace
 • pořízení fotobanky

rok 2022

 • plán činnosti, rozpočet, dotační možnosti
 • ucelená marketingová kampaň (externě)
 • převod Informačního centra města Sušice pod destinaci
 • propagační materiály destinace
 • dotace: Nabíjecí stanice pro elektrokola (4x)
 • nový člen spolku Apartmány Bašta
 • získávání dalších partnerů
 • strategie rozvoje destinace - workshop pro veřejnost
 • doplnění fotobanky
 • účast destinace na veletrzích
 • výběrové řízení na manažera destinace

Plán jednání pro rok 2023

úterý 11. 04. 2023 ve 14:00 hod. v kavárně kina Sušice

úterý 20. 06. 2023 ve 14:00 hod. v kavárně kina Sušice

úterý 12. 09. 2023 ve 14:00 hod. v kavárně kina Sušice

úterý 12. 12. 2023 ve 14:00 hod. v kavárně kina Sušice

The activity of the destination is financially supported by the Pilsen Region as part of the program: "Support of activities within regional and local destination management in the Pilsen Region."